C++ Veri Tipleri

programlama dillerinin hepsinde bir değişken değer olur bu değişkenleri, bellekte saklamak için ayrılmış bellek bölümlerine eklemek için kullanırız.

İşte oluşturduğumuz bu değişkenlerin tipleri vardır.Karakterler,metinler,ondalıklı sayılar,tam sayılar,boolean ifadeler gibi bu değişken tiplerine göre veri tipi onu ilgili bellekte saklar.

C++ veri tipleri açısından oldukça zengin bir yazılım dilidir.Bu veri tiplerini kullanırken bellekte ayrılan boyutları olduça önemlidir,bu bakış açısıyla veri tiplerinin hangi değişken ifadelerini kapsadığını ve hangi boyutta olduğunu kullanırken bilmemiz önemlidir.Aşagıda tabloda bunları görelim.

Aşağıdaki örnekte sizeof() metodu ile veri tiplerinin bellekte ne kadar alan kapladığını görebilirsiniz. Mevcut örnekte yeni bir satıra geçmek için endl ve birden fazla veri eklemek için de << operatörü kullanılmıştır.

Ekran çıktısı;

C++ Typedef kullanımı

Typedef tanımlaması veri türlerini temsil eden kelimeleri farklı şekilde tanımlamayı sağlar. Bu şekilde mevcut bir veri türü için yeni bir isim veya yeni bir veri türü oluşturulabilir.

Bu örnekte typedef ile int veri tipi ismi yerine yenisayi isminin de kullanılmasına izin verilmiştir. Örneğin çıktısı şu şekilde olacaktır:

Kategoriler: C++Yazılım

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir