C++ Döngüler

C++ Döngüler Veri tiplerinden bahsettik, adım adım ilerlerken sıraya döngüleri koydum.Döngülerden sonra da artık basit tipte programlar yazabilme kapasitesine erişmiş olacağız.Döngüler önemli yapılardır,vazgeçilmez sıklıkla kullandığımız bu yapıları bir veya birden fazla işlevi tekrarlayarak yapmak için kullanırız . For Döngüsü Örnek olarak; bu örnekte alt alta 10 ile 20 arası sayıları Devamı…

C++ Veri Tipleri

C++ Veri Tipleri programlama dillerinin hepsinde bir değişken değer olur bu değişkenleri, bellekte saklamak için ayrılmış bellek bölümlerine eklemek için kullanırız. İşte oluşturduğumuz bu değişkenlerin tipleri vardır.Karakterler,metinler,ondalıklı sayılar,tam sayılar,boolean ifadeler gibi bu değişken tiplerine göre veri tipi onu ilgili bellekte saklar. C++ veri tipleri açısından oldukça zengin bir yazılım dilidir.Bu Devamı…

C++ Temelleri

Bu yazıyı C++ diline bir giriş olarak planladım, en çok kullandığımız nesneleri açıklayıp, kolay bir uygulama paylaşmak istiyorum. öncelikle C++ tıpkı bir çok yazılım dilinde kullandığımız kütüphane yada class diye tabir ettiğimiz bazı fonksiyonlar mevcutdur.Using namespace std. bunlardan biridir. Eğer programımız boyunca cout nesnesi çokça kullanılacaksa namespace tanımlaması programın en basında yazılıp Devamı…