Elektro Pnomatik Sistem Yapısı

Elektro Pnomatik Devre Yapısı

Elektro pnomatikte iki devre vardır:

  1. Güç Devresi            =     Pnomatik 
  2. Kontrol Devresi      =     Elektrik

Elektro Pnomatik kontrol, pnomatik ve elektrik teknolojilerini entegre eder ve daha geniş uygulamalar için daha yaygın olarak kullanılır. Elektro Pnomatikte sinyal ortamı, AC veya DC kaynağı kullanılan elektrik sinyalidir. Çalışma ortamı basınçlı havadır. Genellikle yaklaşık 12 V ila 220 Volt arasındaki çalışma voltajları kullanılır. Son kontrol vanası solenoid çalıştırma ile etkinleştirilir. 

Vananın sıfırlanması ya yayla [tek Solenoid] veya başka bir solenoid [Çift solenoid Vana] kullanılarak yapılır. Daha sık olarak valf çalıştırma / sıfırlama, valf boyutunu ve maliyetini düşürmek için pilot destekli solenoid çalıştırma ile elde edilir.

Elektro Pnomatik Kontrol Yapısı

Elektro Pnomatik sistemin kontrolü, Röleler ve Kontaktörlerin kombinasyonu kullanılarak veya Programlanabilir Mantık Denetleyicileri [PLC] yardımıyla gerçekleştirilir.

Elektro pnomatik kontrol yapısı 4 grupta incelenmektedir:

  • Sinyal girişi  Anahtarlar ve kontaktör gibi sinyal üretimi, Çeşitli kontak ve yakınlık sensörleri.
  • Sinyal işleme:  Röle Kontaktörlerinin kombinasyonunun kullanılması veya Programlanabilir Mantık Kontrol Cihazlarının kullanılması.
  • Sinyal çıkışı: İşlemden sonra elde edilen çıkışlar, solenoidlerin, göstergelerin veya sesli alarmların aktivasyonu için kullanılır.
  • Enerji beslemesi: Basınçlı hava ve elektrik.

Bu işlem modüllerinden her biri elektro pnomatik kontrol sisteminin yapısında bir katman oluşturur. Sistem yapısını katmanların devre şemasını mümkün olduğunca işaret akışına uygun olacak şekilde düzenlenir. Bu kontrol devresinin her bir elemanını devre şemasında göstermek için semboller kullanılır. Bunlar, bir elemanın işlevi hakkında bilgi verir.

Elektrik Kontrol Devresi İçerisindeki Mantık Fonksiyonları

Mantıksal işlevler, kontakların (örneğin paralel veya seri olarak) elektrik kontrol ünitesi içerisine bağlanmasıyla gerçekleştirilir.

Aşağıda, üç temel mantıksal fonksiyon “VE – VEYA – DEĞİL” ve bunların elektriksel olarak nasıl uygulanacağına dair genel bir bakış elde edeceksiniz.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir